Skip til hoved indholdet
    Hjem Information til private tandlæger Privat tandlægeinformation

Privat tandlægeinformation

Aftale

Undersøgelse og behandling af børn og unge under 22 år kan kun ske efter skriftlig indgået aftale mellem den privatpraktiserende tandlæge og Hørsholm kommunale Tandpleje. 
Du kan se mere på vores side om frit valg af tandpleje

Indkaldeinterval

Alle indkaldelser sker efter et individuelt behov og afhænger bl.a. af risikoen for at få huller i tænderne. Hvis indkaldeinterval ikke kan overholdes, anføres på regning begrundelse for andet indkaldeinterval. 
Læs mere om tandplejens indkaldeinterval og besøg hos tandplejen 

Udeblivelser

Ved gentagne udeblivelser skal forældremyndighed den unge kontaktes med din bekymring. Hvis det ikke lykkes at skabe kontakt til forældremyndighed eller den unge, skal du kontakte Hørsholm kommunale Tandpleje. 

Underretningspligt

Hvis du har et arbejde, hvor du er i kontakt med børn og unge, er du ifølge serviceloven særlig forpligtiget til at underrette kommunen, hvis du har en bekymring for et barn eller ung. En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på en bekymring vedr. et barn eller ung, der ikke trives og har brug for hjælp og støtte. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal oplyse eller underrette om et barn eller ung, kan du ringe til Center for Børn og Voksne i rådhusets åbningstid for en uforpligtigende vejledning.
Kontakt Center for Børn og Voksne på telefon 30 45 79 83
Du kan se mere om underretninger på Hørsholm Kommunes hjemmeside .

Betaling

Regninger skal være udfyldt med dato for behandling start og behandling slut.
Hvis der ønskes tandbehandlinger, der ligger udover det givne serviceniveau i kommunen, betaler forældrene/den unge 100% af denne behandling. Tandlægen sender regning til forældrene/den unge.
Behandlingstilbuddet er ens uanset hvor barnet/den unge modtager tandplejetilbud.
Regninger sendes til vores EAN nummer: 5798008382727

Tandregulering

Tandregulering kan først iværksættes, når Hørsholm kommunale Tandpleje har godkendt en detaljeret behandlingsplan. Tandregulering påbegyndes kun undtagelsesvis efter det fyldte 16. år. Der skal være en udtalt funktionel begrundelse herfor. 
Du kan se hele bekendtgørelsen på Retsinfo.dk.bekendtgørlsens §2 stk.1.nr. 4

Honorartabel

Du kan se honorartabel på tandlaegeforeningen.dk

Ydelser der ikke skal forhåndsgodkendes

Alle ydelser omfattet af BUT-overenskomsten kan udføres uden forhåndsgodkendelse.
Nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge kan udføres uden forhåndsgodkendelse

Ydelser der skal forhåndsgodkendes

Ydelser der ikke er omfattet af BUT-overenskomsten kan først iværksættes efter godkendelse af overtandlægen.
Ydelse flerfladet plast på permanente kindtænder er ikke omfattet af BUT-overenskomsten og der skal derfor ansøges herom. For at mindske den administrative byrde hos begge parter er det besluttet, at der ikke skal ansøges om ydelser flerfladet plastfyldninger i molar og præmolarer, såfremt prisen ikke overstiger nedenstående pristabel:

Præmolar:

Enkeltkombineret præmolar/2 flader: 1.130,00 kr.
Dobbeltkombineret præmolar/3 flader: 1.155,00 kr.

Molar:

Enkeltkombineret molar: 1.130,00 kr.
Dobbeltkombineret molar: 1.380,00 kr.

Du kan se Sundhedsstyrelsens vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer på retsinformation.dk

BUT-Overenskomst

Du kan se Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 22 år hos alment praktiserende tandlæger på tandlaegeforeningen.dk

Ferie

Henvendelse fra børn og unge under 22 år uden skriftlig indgået aftale mellem den privatpraktiserende tandlæge og Hørsholm kommunale Tandpleje.
I tandplejens ferie henvises til: Tandlægevagten Region Hovedstaden. Du kan se tandlægevagtens hjemmeside på Tandlægevagten Nordsjælland.
Privatpraktiserende tandlæge kan benyttes ved akut nødbehandling udenfor tandlægevagtens åbningstid, regning sendes til vores EAN nr. 5798008382727
Du kan se mere om vores ferier på vores side om ferieplaner og lørdagsåbent 
Du kan også se vores ferieinformation til patienterne vedr. nødbehandling på vores side om akut tandlægehjælp

Hørsholm kommunale Tandpleje
Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst

Telefon: 48 49 60 40
tandplejen@horsholm.dk

Åbningstider