Skip til hoved indholdet
  Hjem Værd at vide Frit valg af tandpleje

Frit valg af tandpleje

Nedenfor kan du se reglerne for frit tandlægevalg på de forskellige aldersgrupper.

Uanset hvilken ordning du vælger, vil du få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje og svarende til serviceniveauet i Hørsholm Kommune.

Valget gælder det samlede tandplejetilbud:
Undersøgelse, forebyggende ydelser, behandling og tandregulering.

Behandlerskift kan ske med minimum 1 års interval.

Igangværende behandlinger skal færdiggøres i det regi, de er påbegyndt.

Du kan få mere at vide ved at ringe til tandklinikken på telefon 48 49 60 40

Læs om frit tandlægevalg på de forskellige aldersgrupper

Fritvalg 0-15 år

Er du mellem 0-15 år, kan du vælge mellem følgende:

Du kan benytte Hørsholm kommunale Tandpleje:

 • Hvis du bor i kommunen, er du automatisk tilknyttet.
 • Vælger du Hørsholm kommunale Tandpleje, skal du ikke foretage dig yderligere.
 • Betaling:
  Det er gratis at benytte Hørsholm kommunale Tandpleje.

Du kan benytte anden kommunal tandpleje:

 • Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Den valgte kommunale tandpleje skal dog først give tilsagn om, at de har kapacitet til at modtage dig om patient.
  Har den valgte kommune sagt ja, skal du udfylde følgende blanket: ”Udmeldelse til anden kommunal tandpleje for børn og unge under 16 år”. Blanketten kan rekvireres på tlf. 4849 6040.
 • Betaling:
  Hvis behandlerkommunen har større udgiftsniveau end Hørsholm Kommune kan behandlerkommunen opkræve egenbetaling svarende til forskellen i den gennemsnitlige udgift pr. barn i henholdsvis behandlerkommunen og Hørsholm Kommune.


Du kan benytte privatpraktiserende tandlæge

 • Du kan frit vælge tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge.
  Ønsker du denne ordning, skal du udfylde følgende blanket: ”Udmeldelse til privat tandlæge for børn og unge under 16 år”. Blanketten rekvireres på tlf. 48 49 60 40 og sendes retur til tandplejen.
 • OBS: tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Hørsholm Kommune og den nye privatpraktiserende tandlæge.
 • Indkaldeintervallet er ens uanset, om du vælger privatpraktiserende tandlæge eller kommunal tandpleje.
 • Betaling:
  Du skal selv betale 35% af regningen hos privatpraktiserende tandlæge.

Fritvalg 16-17 år

Er du mellem 16-17 år, kan du vælge mellem følgende:

Du kan benytte Hørsholm kommunale Tandpleje:

 • Hvis du bor i kommunen, er du automatisk tilknyttet.
 • Vælger du Hørsholm kommunale Tandpleje, skal du ikke foretage dig yderligere.
 • Betaling:
  Det er gratis at benytte Hørsholm kommunale Tandpleje.

Du kan benytte anden kommunal tandpleje:

 • Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Den valgte kommunale tandpleje skal dog først give tilsagn om, at de har kapacitet til at modtage dig om patient.
  Har den valgte kommune sagt ja, skal du udfylde følgende blanket: ”Udmeldelse til anden kommunal tandpleje for 16- og 17-årige”. Blanketten kan rekvireres på tlf. 48 49 60 40.
 • Betaling:
  Hvis behandlerkommunen har større udgiftsniveau end Hørsholm Kommune kan behandlerkommunen opkræve egenbetaling svarende til forskellen i den gennemsnitlige udgift pr. barn i henholdsvis behandlerkommunen og Hørsholm Kommune.

Du kan benytte privatpraktiserende tandlæge

 • Du kan frit vælge tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge.
  Ønsker du denne ordning, skal du udfylde følgende blanket: ”Udmeldelse til privat tandlæge for 16- og 17- årige”. Blanketten rekvireres på tlf. 48 49 60 40 og sendes retur til tandplejen.
 • OBS: tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Hørsholm Kommune og den nye privatpraktiserende tandlæge.
 • Indkaldeintervallet er ens uanset, om du vælger privatpraktiserende tandlæge eller kommunal tandpleje.
 • Betaling:
  Hørsholm kommune betaler 100% af godkendt udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje.

Fritvalg 18-21 år

Er du mellem 18 – og 21 år, har du fremover mulighed for at fortsætte tandbehandling i den kommunale tandpleje.
Tilbuddet træder i kraft d.1.juli 2022 men årgange indfases gradvist i ordningen.
Se nedenstående oversigt over indfasningsperioden:

 • 2022: unge der fylder 18 år er omfattet.
 • 2023: unge der fylder 18- og 19 år er omfattet.
 • 2024: unge der fylder 18-,19- og 20 år er omfattet.
 • 2025: unge der fylder 18-,19-,20- og 21 år er omfattet.

Du kan benytte Hørsholm kommunale Tandpleje:

 • Hvis du bor i Hørsholm Kommune, kan du vælge at benytte Hørsholm kommunale Tandpleje indtil du fylder 22 år (se indfasningsperioden ovenfor).
 • Betaling:
  Det er gratis at benytte Hørsholm kommunale Tandpleje.

Du kan benytte privatpraktiserende tandlæge

 • Du kan frit vælge tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge.
  Ønsker du denne ordning, skal du udfylde følgende blanket: ”Udmeldelse til privat tandlæge 18-21 år”. Blanketten rekvireres på tlf. 48 49 60 40 og sendes retur til tandplejen.
 • Indkaldeintervallet er ens uanset, om du vælger privatpraktiserende tandlæge eller kommunal tandpleje.
 • Betaling:
  Hørsholm kommune betaler 100% af godkendt udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje.

Hørsholm kommunale Tandpleje
Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst

Telefon: 48 49 60 40
tandplejen@horsholm.dk

Åbningstider