Alle børn og unge mellem 0 og 18 år i Hørsholm Kommune har ret til gratis tandpleje på kommunens tandklinik.

Fritvalg for de 0- 15 årige.

Er du mellem 0-15 år, kan du vælge mellem følgende:

Hørsholm kommunale Tandpleje:

Du kan vælge at benytte Hørsholm kommunale Tandpleje. Du er automatisk tilknyttet tandplejen og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.

Privatpraktiserende tandlæge:

Du kan vælge tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge. Kommunen yder et tilskud på 65 % af godkendte udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje. Ønsker du denne ordning, skal du udfylde blanketten: Udmeldelse til privat tandlæge for børn og unge under 16 år. Blanketten kan rekvireres på tlf. 4849 6040. Blanketten sendes retur til tandplejen.

Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Hørsholm Kommune og den nye, privatpraktiserende tandlæge.

Indkaldeintervallet er ens uanset, om du vælger privat tandlæge eller kommunal tandlæge.

Anden kommunal tandpleje:

Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Hvis behandlerkommunen har større udgiftsniveau end Hørsholm Kommune, kan behandlerkommunen opkræve egenbetaling svarende til forskellen i den gennemsnitlige udgift pr. barn i henholdsvis behandlerkommunen og Hørsholm Kommune. Den valgte kommunale tandpleje skal først give tilsagn om, at de har kapacitet til at modtage dig som patient.
Har den valgte kommune sagt ja, skal du udfylde: Udmeldelse til anden kommunal tandpleje for børn og unge under 16 år. Blanketten kan rekvireres på tlf. 4849 6040. Blanketten sendes retur til tandplejen.
Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Hørsholm Kommune og den valgte behandlerkommune.

Uanset hvilken ordning du vælger, vil du få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje og svarende til serviceniveauet i Hørsholm Kommune. Valget gælder det samlede tandplejetilbud: Undersøgelse, forebyggende ydelser, behandling og tandregulering.

Behandlerskift kan ske med minimum 1 års interval. Igangværende behandlinger skal færdiggøres i det regi, de er påbegyndt.

Fritvalg (Ungdomstandpleje) for de 16- og 17 årige.

Er du mellem 16-17 år, kan du vælge mellem følgende:

Hørsholm kommunale Tandpleje:

Du kan vælge at benytte Hørsholm kommunale Tandpleje. Du er stadig automatisk tilknyttet tandplejen og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.

Privatpraktiserende tandlæge:

Du kan vælge tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge. Kommunen yder et tilskud på 100 % af godkendte udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje. Ønsker du denne ordning, skal du udfylde blanketten: Udmeldelse til privat tandlæge for 16- og 17- årige. Blanketten kan rekvireres på tlf. 4849 6040. Blanketten sendes retur til tandplejen.
Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Hørsholm Kommune og den nye, privatpraktiserende tandlæge.

Indkaldeintervallet er ens uanset, om du vælger privat tandlæge eller kommunal tandlæge.

Anden kommunal tandpleje:

Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Hvis behandlerkommunen har større udgiftsniveau end Hørsholm Kommune, kan behandlerkommunen opkræve egenbetaling svarende til forskellen i den gennemsnitlige udgift pr. barn i henholdsvis behandlerkommunen og Hørsholm Kommune. Den valgte kommunale tandpleje skal først give tilsagn om, at de har kapacitet til at modtage dig som patient. Har den valgte kommune sagt ja, skal du udfylde: Udmeldelse til anden kommunal tandpleje for 16- og 17-årige. Blanketten kan rekvireres på tlf. 4849 6040. Blanketten sendes retur til tandplejen.

Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Hørsholm Kommune og den valgte behandlerkommune.

Uanset hvilken ordning du vælger, vil du få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje og svarende til serviceniveauet i Hørsholm Kommune. Valget gælder det samlede tandplejetilbud: Undersøgelse, forebyggende ydelser, behandling og tandregulering.

Behandlerskift kan ske med minimum 1 års interval. Igangværende behandlinger skal færdiggøres i det regi, de er påbegyndt.

Du kan få mere at vide ved at ringe til tandklinikken.