Hvem kan benytte specialtandplejen?

Borgere med fysisk/og eller psykisk handicap, der ikke kan benytte almindelig børne- og ungdomstandpleje, sygesikringstandpleje eller omsorgstandpleje, kan henvises til specialtandplejen.

Specialtandplejen er et højt specialiseret tilbud, som omfatter alle typer af tandbehandling.

Når du er tilknyttet ordningen, får du bl.a. tilbud om:

  • individuelt tilrettelagte undersøgelser og forebyggelse af tænder, mund og kæber
  • individuel behandling af sygdomme i tand- mund- og kæberegionen
  • undersøgelse og behandling i fuld narkose, når dette er påkrævet


Hvem kan henvise til specialtandplejen?

Henvisning til visitation i specialtandplejen skal foretages af tandlæge, læge, plejepersonale, støttekontaktperson eller andre med kendskab til og ansvar for personen.


Hvor sendes henvisningen hen?

Specialtandplejen findes på en særligt indrettet klinik:
Bank-Mikkelsens Vej 3
2820 Gentofte
Tlf.: 3998 4340
Fax. 3998 4350
E-mail: specialtandplejen@gentofte.dk
Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15.
Du kan se mere på specialtandplejens hjemmeside på Gentofte.dk


Hvad koster det?


Den maximale egenbetaling for specialtandpleje i år 2024 er 2.200 kr.
Egenbetalingen opkræves af Hørsholm kommunale Tandpleje. 
Taksten reguleres årligt i januar måned.
Du kan se mere om egenbetaling 2024 på retsinformation.dk.