Hvem tilbydes omsorgstandpleje?

Personer med fysiske/eller psykiske handicap, der gør det svært at benytte privatpraktiserende tandlæge (Sygesikringstandpleje).
Visitation til omsorgstandplejen foretages af kommunens visitationsteam eller de pågældende institutionsledere.

Hvad er omsorgstandpleje?

Det er et tilbud om:

 • Regelmæssige undersøgelser af tænder og/eller protese.
 • Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden.
 • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund.


Formålet med omsorgstandpleje er

 • at sikre den bedst mulige tyggefunktion
 • at undgå smertefulde tilstande

så den enkeltes samlede sundhed og trivsel fremmes bedst muligt


Hvordan sker indmeldelsen?

Omsorgstandplejen i kommunen administreres af den kommunale tandpleje.
Det er institutionslederne i bofællesskaberne, forstandere på plejehjem eller kommunens visitationsteam, der:

 • orienterer om muligheden for deltagelse i omsorgstandplejen
 • foretager den egentlige visitation, dvs. vurderer om kriterierne for deltagelse i omsorgstandplejen er opfyldt


Ønskes deltagelse i omsorgstandpleje

 • Udfyldes indmeldelsen som herefter sendes til den kommunale tandpleje.
 • Ved indmeldelsen vælges om omsorgstandplejen skal varetages af kommunens tandlæger eller i privat praksis/hos tandtekniker.

Tandplejen vil herefter aftale tidspunkt for en tandlægeundersøgelse, og det videre tandplejeforløb vil blive aftalt.
Fra indmeldelse til 1. besøg går der normalt 4-6 uger.


Hvor foregår behandlingen?

 • For borgere fra plejecentrene Margrethelund og Sophielund foregår al tandbehandling på tandklinikken Vallerød skole. Der er kørestols adgang samt loftlift.
 • For borgere i eget hjem eller fra plejecentrene Louiselund og Breelteparken vil undersøgelser og mindre behandlinger kunne foregå på bopælen eller i et særligt indrettet rum på plejecentrene. Større behandlinger foregår på tandklinikken Vallerød skole.


Pris for omsorgstandpleje

Der betales en samlet pris én gang om året.
Taksten for 2024 er 590 kr.
Taksten reguleres årlig i januar måned.
Betalingen opkræves af Hørsholm Kommune.
Du kan se mere om takster 2024 på retsinformation.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Tandplejens kontor: tlf. 4849 6040 eller Hørsholm Kommunes visitationsteam.
Du kan få fat i en visitator på tlf. 4849 3611 mellem kl. 9-12 eller sende en mail til som-post@horsholm.dk.
Du kan se mere på horsholm.dk.