Aftale

Undersøgelse og behandling af børn og unge under 19 år kan kun ske efter skriftlig indgået aftale mellem den privatpraktiserende tandlæge og Hørsholm kommunale Tandpleje.
Du kan se mere på vores side om frit valg af tandpleje.

Indkaldeinterval

Alle indkaldelser sker efter et individuelt behov og afhænger bl.a. af risikoen for at få huller i tænderne.
Du kan læse mere om tandplejens indkaldeinterval på siden: Hvornår bliver du indkaldt.
Hvis indkaldeinterval ikke kan overholdes, anføres på regning begrundelse for andet indkaldeinterval.

Betaling

Regninger skal være udfyldt med dato for behandling start og behandling slut.
Hvis der ønskes tandbehandlinger, der ligger udover det givne serviceniveau i kommunen, betaler forældrene 100% af denne behandling. Tandlægen sender regning til forældrene.
Behandlingstilbuddet er ens uanset hvor barnet modtager tandplejetilbud.

Tandregulering

Tandregulering kan først iværksættes, når Hørsholm kommunale Tandpleje har godkendt behandlingstilbuddet indeholdende en detaljeret behandlingsplan. Tandregulering påbegyndes kun undtagelsesvis efter det fyldte 16. år. Der skal være en udtalt funktionel begrundelse herfor.
Du kan se hele bekendtgørelsen på Retsinfo.dk.bekendtgørlsens §2 stk.1.nr. 4.

Ydelser for børn og unge med skriftlig indgået aftale mellem den privatpraktiserende tandlæge og Hørsholm kommunale Tandpleje

Ydelser der ikke skal forhåndsgodkendes

Alle ydelser omfattet af BUT-overenskomsten kan udføres uden forhåndsgodkendelse.
Nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge kan udføres uden forhåndsgodkendelse

Ydelser der skal forhåndsgodkendes

Ydelser der ikke er omfattet af BUT-overenskomsten kan først iværksættes efter godkendelse af overtandlægen.
Ydelse flerfladet plast på permanente kindtænder er ikke omfattet af BUT-overenskomsten og der skal derfor ansøges herom. For at mindske den administrative byrde hos begge parter er det besluttet, at der ikke skal ansøges om ydelser flerfladet plastfyldninger i molar og præmolarer, såfremt prisen ikke overstiger nedenstående pristabel:

Præmolar:

Enkeltkombineret præmolar/2 flader: 1.130,00 kr.
Dobbeltkombineret præmolar/3 flader: 1.155,00 kr.

Molar:

Enkeltkombineret molar: 1.130,00 kr.
Dobbeltkombineret molar: 1.380,00 kr.

Du kan se Sundhedsstyrelsens vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer på retsinformation.dk

BUT-Overenskomst

Du kan se Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 19 år hos alment praktiserende tandlæger på tandlaegeforeningen.dk

Honorartabel

Du kan se honorartabel på tandlaegeforeningen.dk

Ferie

Henvendelse fra børn og unge under 19 år uden skriftlig indgået aftale mellem den privatpraktiserende tandlæge og Hørsholm kommunale Tandpleje.
I tandplejens ferie henvises til: Tandlægevagten Region Hovedstaden. Du kan se tandlægevagtens hjemmeside på Tandlægevagten Nordsjælland.
Du kan se mere om åbningstider på vores side: Hvornår har vi åbent.
Privatpraktiserende tandlæge kan benyttes ved akut nødbehandling udenfor tandlægevagtens åbningstid.

Forskning og projekter

 

SEAL

Vejledning og information kan findes på nedenstående link; vejledning til behandler/SEAL, vejledning til patienter/SEAL og patientinformation/SEAL:
Vejledning til behandler/SEAL
Vejledning til patienter/SEAL
Patient information/SEAL

 

Tandplejens kontor
Overtandlæge Anne Henneberg
Stadionallé 12
2960 Rungsted Kyst
Telefon: 4849 6040
E-mail: tandplejen@horsholm.dk
EAN nummer: 5798008382727
SE nummer: 70960516