Specialtandpleje

Hvem kan benytte specialtandplejen?

Hvem kan benytte specialtandplejen?

Borgere med fysisk/og eller psykisk handicap, der ikke kan benytte almindelig børne- og ungdomstandpleje, sygesikringstandpleje eller omsorgstandpleje, kan henvises til specialtandplejen. 
Specialtandplejen er et højt specialiseret tilbud, som omfatter alle typer af tandbehandling. 

Når du er tilknyttet ordningen, får du bl.a. tilbud om:

  • individuelt tilrettelagte undersøgelser og forebyggelse af tænder, mund og kæber 
  • individuel behandling af sygdomme i tand- mund- og kæberegionen 
  • undersøgelse og behandling i fuld narkose, når dette er påkrævet

Hvem kan henvise til specialtandplejen?

Henvisning til visitation i specialtandplejen skal foretages af tandlæge, læge, plejepersonale, støttekontaktperson eller andre med kendskab til og ansvar for personen. 

Hvor sendes henvisningen hen?

Specialtandplejen findes på en særligt indrettet klinik: 

Bank-Mikkelsens Vej 3
2820 Gentofte 
Tlf.: 3998 4340 
Fax. 3998 4350 
E-mail: specialtandplejen@gentofte.dk 
Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15.
Henvisningsskema til Specialtandplejen Gentofte

Hvad koster det?

Der er en egenbetaling på 2.010 kr. for specialtandpleje i år 2020 
Egenbetalingen opkræves af Hørsholm kommunale Tandpleje.