Omsorgstandpleje

Hvem kan benytte omsorgstandplejen?

Hvem tilbydes omsorgstandpleje?

 • Personer med fysiske/eller psykiske handicap, der gør det svært at benytte privatpraktiserende tandlæge (Sygesikringstandpleje). 
 • Visitation til omsorgstandplejen foretages af kommunens visitationsteam eller de pågældende institutionsledere.

Hvad er omsorgstandpleje?

Det er et tilbud om:
 • Regelmæssige undersøgelser af tænder og/eller protese. 
 • Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden. 
 • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund. 

Formålet med omsorgstandpleje er

 • at sikre den bedst mulige tyggefunktion 
 • at undgå smertefulde tilstande
  - så den enkeltes samlede sundhed og trivsel fremmes bedst muligt

Hvordan sker indmeldelsen?

Omsorgstandplejen i kommunen administreres af den kommunale tandpleje.

Det er institutionslederne i bofælleskaberne, forstandere på plejehjem eller kommunens visitationsteam, der:

 • orienterer om muligheden for deltagelse i omsorgstandplejen 
 • foretager den egentlige visitation, dvs. vurderer om kriterierne for deltagelse i omsorgstandplejen er opfyldt 

Ønskes deltagelse i omsorgstandpleje

 • Udfyldes indmeldelsen som herefter sendes til den kommunale tandpleje. 
 • Ved indmeldelsen vælges om omsorgstandplejen skal varetages af kommunens tandlæger eller i privat praksis/hos tandtekniker. 
Tandplejen vil herefter aftale tidspunkt for en tandlægeundersøgelse, og det videre tandplejeforløb vil blive aftalt.
Fra indmeldelse til 1. besøg går der normalt 4-6 uger. 

Hvor foregår behandlingen?

 • Behandling kan foregå i eget hjem/på plejehjem eller på klinik. 
 • Behandlingsstedet vælges ud fra en vurdering af patientens fysiske status og behandlingens omfang og karakter. 

Pris for omsorgstandpleje

Der betales en samlet pris én gang om året.
Taksten for 2017 er 510 kr. 
Taksten for 2018 er 520 kr.
Taksten reguleres årligt i januar måned. Betalingen opkræves af Hørsholm Kommune. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Tandplejens kontor: tlf. 4849 6040 eller Hørsholm Kommunes visitationsteam.
Du kan få fat i en visitator på tlf. 4849 3611 mellem kl. 9-13 eller sende en mail til som-post@horsholm.dk.