Frit valg af tandpleje

Børn og unge under 16 år

Ønskes tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge, skal der aktivt ske en udmeldelse fra den kommunale tandpleje. Rekvirer en udmeldelsesblanket på tandplejens telefon 4849 6040 eller mail til tandplejen@horsholm.dk.
Der ydes ingen kommunal refusion

Fritvalgsordningen for 16- og 17-årige

Hvis du er 16 eller 17 år, kan du vælge privat tandlæge uden brugerbetaling. 
Hvis du ønsker at skifte til privat tandlæge, skal du forinden meddele det til os, du vil få tilsendt en blanket, hvor du skal oplyse den tandlæge, du vil gå hos fremover. Når vi har modtaget dit tandlægevalg, vil vi oprette en aftale med tandlægen. 
Du skal være opmærksom på, at du først kan benytte anden tandlæge for kommunens regning, når aftale mellem tandlægen og kommunen er indgået. 
Indkaldeintervallet er ens uanset, om du vælger privat tandlæge eller kommunal tandlæge.

Tandregulering

Skifter du tandlæge, er det en regel, at behandlinger skal laves færdige dér, hvor de er påbegyndt. Hvis du er ved at få rettet tænder, kan du godt vælge privat tandlæge til almindelig behandling og samtidig fortsætte en tandreguleringsbehandling på kommunens klinik. 
Du kan skifte tandlæge, når der er gået et år siden sidste skift.
Se også: unge 16-17 år

Du kan få mere at vide ved at ringe til tandplejens kontor eller tandklinikken.