Specialtandpleje

Hvem kan benytte specialtandplejen?

Hvem kan benytte specialtandplejen?

Borgere med fysisk/og eller psykisk handicap, der ikke kan benytte almindelig børne- og ungdomstandpleje, sygesikringstandpleje eller omsorgstandpleje, kan henvises til specialtandplejen.
Specialtandplejen er et højt specialiseret tilbud, som omfatter alle typer af tandbehandling. 

Når du er tilknyttet ordningen, får du bl.a. tilbud om:

  • individuelt tilrettelagte undersøgelser og forebyggelse af tænder, mund og kæber 
  • individuel behandling af sygdomme i tand- mund- og kæberegionen 
  • undersøgelse og behandling i fuld narkose, når dette er påkrævet

Hvem kan henvise til specialtandplejen?

Henvisning til visitation i specialtandplejen skal foretages af tandlæge, læge, plejepersonale, støttekontaktperson eller andre med kendskab til og ansvar for personen. 

Hvor sendes henvisningen hen?

Specialtandplejen findes på en særligt indrettet klinik: 

Sophie Magdalenes Vej 14 D
3460 Birkerød
Tlf.: 4581 8680
Fax. 4582 6486
E-mail: specialtandplejen@rudersdal.dk
Telefontid: mandag-torsdag kl. 8-15 samt fredag kl. 8-14.
(henvisning) - (specialtandplejens informationsfolder 2010).

Hvad koster det?

Du skal højst betale 1.895 kr. for specialtandpleje i år 2017

Du skal højst betale 1.935 kr. for specialtandpleje i år 2018

 Egen betalingen opkræves af Hørsholm kommunale Tandpleje.